213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #28: Δ.ΠΑΛΛΗΝΗΣ – Π/Σ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #28: Δ.ΠΑΛΛΗΝΗΣ – Π/Σ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Το συγκεκριμένο σύστημα αξιοποιεί τα υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία για να διαμορφώνει αναφορές κρίσιμες στη λήψη αποφάσεων, να μπορεί να ανταποκρίνεται στην ανάγκη των αιρετών και των υψηλόβαθμων στελεχών της Διοίκησης για άμεση πληροφόρηση σε κάθε επιθυμητή λεπτομέρεια μέσω τυποποιημένων αλλά και ad-hoc αναφορών σύμφωνα με τις ανάγκες αλλά και τους στόχους που τίθενται από την Διοίκηση.
Περιλαμβάνει την σύνταξη και παρακολούθηση της οικονομικής στοχοθεσίας που απαιτείται από το Οικονομικό Παρατηρητήριο.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο28
Παρουσίαση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ

ΟΤΑ
Δήμος Παλλήνης
Συνεργάτες
DIMOS LINE M. IKE