213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #27: Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Η ΕΔΑΦΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #27: Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Η ΕΔΑΦΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Η αποστολή του έργου “Rururbal” είναι να πειραματιστεί με τα μοντέλα τοπικής, βιώσιμης και ισορροπημένης ανάπτυξης, ξεκινώντας από την κοινωνική συμμετοχή στη διοίκηση της επικράτειας. Το έργο ουσιαστικά αξιώνει να διαδώσει αυτή την ευκαιρία και να ενεργήσει σε ένα μοντέλο εδαφικής βιώσιμης διαχείρισης, που βελτιώνει το
πολυκεντρικό μητροπολιτικό μοντέλο, χάρη στην παρέμβαση των μικρών κυκλωμάτων εμπορίας.

Το έργο αναπτύσσεται σε 6 περιαστικές επικράτειες 6 περιοχών και 4 αντιπροσωπευτικών ευρωπαϊκών χωρών του Μεσογειακού Τόξου στο πλαίσιο του προγράμματος MED, που αποτελεί τμήμα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας για την περίοδο 2007-2013.

  • Βαρκελώνη (Καταλονία, Ισπανία)
  • Aix-en-Provence (Provence-Άλπεις-Κυανή Ακτή, Γαλλία)
  • Grenoble (Rhône-Άλπεις, Γαλλία)
  • Tορίνο (Piémont, Ιταλία)
  • Σιένα (Τοσκάνη, Ιταλία)
  • Θεσσαλονίκη(Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο27
Παρουσίαση αποτελεσμάτων έργου
Φυλλάδιο έργου

 

ΟΤΑ
Δήμος Θεσσαλονίκης
Σχετική ιστοσελίδα