213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #25: Δ.ΧΑΝΙΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #25: Δ.ΧΑΝΙΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Σε μια περίοδο όπου η αντιμετώπιση της ανεργίας, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, συνιστά μείζονα προτεραιότητα, ο Δήμος Χανίων, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει τα τελευταία δύο χρόνια του για την ενίσχυση των μηχανισμών πληροφόρησης για την προώθηση της απασχόλησης, προχώρησε στη σύσταση και λειτουργία μιας νέας υπηρεσιακής μονάδας του «Γραφείου Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης» υπαγόμενης απευθείας στο Δήμαρχο.

Το «Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης» αποτελεί μια νέα υπηρεσία του Δήμου Χανίων η οποία λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2012 με σκοπό την ενίσχυση των μηχανισμών πληροφόρησης για την προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό αποστολή του Γραφείου είναι η βέλτιστη ενημέρωση των ανέργων για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες επιμόρφωσης/κατάρτισης που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο ενώ στις αρμοδιότητες του περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την ανάπτυξη επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων των ανέργων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Ενημερωτικό σημείωμα

ΟΤΑ
Δήμος Χανίων
Σχετική ιστοσελίδα