213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #24: Δ.ΔΡΑΜΑΣ – ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #24: Δ.ΔΡΑΜΑΣ – ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Το Σύμφωνο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Δράμας αποτελεί μια σύμπραξη 34 φορέων του Δήμου (πέρα από τον ίδιο το Δήμο) με θεμελιώδη οραματικό στόχο του την επιτυχή και διαρκή διαχρονικά αντιμετώπιση των προβλημάτων που υφίστανται στον τομέα της “Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης – Δημόσιας Υγείας”, στον τομέα “Παιδί και Οικογένεια”, καθώς και στον τομέα υποστήριξης των “ευπαθών κοινωνικών ομάδων”.

Η κάλυψη των αναγκών, όπως αυτές αναλύονται στην Χάρτα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Δράμας, με τα εργαλεία, τα έργα, τα μέτρα και τις δράσεις, όπως αυτά παρατίθενται, αιτιολογούνται και ερμηνεύονται στο ίδιο κείμενο.

Το κείμενο της Χάρτας Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης προδιαγράφει το πλαίσιο και προσδιορίζει με σαφήνεια το σύνολο των οραματικών επιδιώξεων του Δικτύου, καθώς και των μεθόδων μέσω των οποίων οι επιδιώξεις αυτές διαχρονικά θα υλοποιούνται.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο24
Τοπικό Σύμφωνο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Δράμας
Χάρτα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης

ΟΤΑ
Δήμος Δράμας
Σχετική ιστοσελίδα