213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #23: Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #23: Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η Δημοτική αρχή έχει θέσει ως υψηλή προτεραιότητά της για την πόλη του Αμαρουσίου, την καθαριότητα σε συνέργεια με την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος στα όρια ευθύνης της, παράλληλα με την ορθολογική διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων στην πόλη.
Η προτεραιότητα αυτή συνδέεται άμεσα με την αντίληψη της δημοτικής αρχής ότι καθαριότητα και περιβάλλον αποτελούν ιδιαίτερης αξίας κοινωνικά αγαθά για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.
Τα αγαθά δε αυτά επιτυγχάνονται μόνο με την αγαστή και διαρκή συνεργασία των κατοίκων της πόλης με τις δημοτικές υπηρεσίες.

Για τη διευκόλυνση της συνεργασίας των δύο πλευρών, οι ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ενσωματώθηκαν σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής έναντι των δημοτών, των κατοίκων, των επαγγελματιών και των επισκεπτών της πόλης, που μετατρέπονται σε υποχρεώσεις απέναντι τους με την υλοποίηση των δεσμεύσεων σε κάθε πεδίο εφαρμογής της κεντρικής αρχής για Καθαρή Πόλη.
Η ορθολογική παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας και διαχείρισης των κοινόχρηστων χώρων της πόλης που δεσμεύεται ο Δήμος γίνεται με προγραμματισμό που διασφαλίζεται με κριτήρια: τη βιωσιμότητα, την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, την οικονομικότητα, και την ποιότητα.

Με στόχο την από κοινού διασφάλιση του δημόσιου – δημοτικού συμφέροντος, οι φορείς, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης, όπως και οι επιχειρηματίες και οι έμποροι που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Αμαρουσίου οφείλουν να συνδράμουν την αιρετή αρχή και τις υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση της αποστολής τους στην τήρηση των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό.
Ο Κανονισμός με τις δεσμεύσεις του Δήμου ουσιαστικά αποτελεί ένα είδος γραπτής Συμφωνίας και Κώδικα Συμπεριφοράς από το Δήμο προς τους χρήστες των υπηρεσιών -που θα παρέχονται σε αυτούς- και αντίστροφα. Με κεντρικό στόχο τη διατήρηση της πόλης καθαρής και τακτικής και τη διαμόρφωση ενός τοπικού πολιτισμού συνευθύνης για καθαρή και τακτική πόλη, καθιερώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο επιβολής προστίμων για κάθε αποκλίνουσα και παραβατική συμπεριφορά.
Κύριος γνώμονας των θέσεων αυτών παραμένει η προστασία του περιβάλλοντος, η διαφύλαξη της υγείας των πολιτών και η διατήρηση της ιστορικής, της αισθητικής και της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της πόλης του Αμαρουσίου.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο23
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΟΤΑ
Δήμος Αμαρουσίου
Σχετική ιστοσελίδα