213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #22: Δ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #22: Δ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Με τη συνεργασία των εθελοντών εκπαιδευτών, ο Δήμος Πεντέλης πραγματοποιεί δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία για την ενίσχυση των οικονομικά αδύνατων δημοτών. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε Μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και Δημοτικού.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο22
Ανακοίνωση προγράμματος
Πρόγραμμα διδασκαλίας

ΟΤΑ
Δήμος Πεντέλης
Σχετική ιστοσελίδα