213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #21: Δ.ΑΙΓΑΛΕΩ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #21: Δ.ΑΙΓΑΛΕΩ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο Δήμος Αιγάλεω στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής και με σκοπό την όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη ψυχο-κοινωνική στήριξη όσων αντιμετωπίζουν προβλήματα, έχει θέσει σε λειτουργία το Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Αναλυτικότερα, το γραφείο προσφέρει ενημέρωση και ψυχολογική υποστήριξη σε οικογένειες και άτομα όλων των ηλικιών, που αντιμετωπίζουν προσωπικά ή οικογενειακά, ψυχολογικά ή κοινωνικά προβλήματα.

Οι υπηρεσίες παρέχονται άμεσα και εξατομικευμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε αιτήματος, στην βάση μίας αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης με του δημότες. Με ιδιαίτερη ευαισθησία  αντιμετωπίζονται αιτήματα  που σχετίζονται με παιδιά και εφήβους. Παρεμβάσεις με στόχο την ενημέρωση και την πρόληψη πραγματοποιούνται και σε συνεργασία με την σχολική κοινότητα (σύλλογοι γονέων, εκπαιδευτικοί, μαθητές).

Η ενημέρωση, η Ατομική Συμβουλευτική, η Συμβουλευτική Γονέων, η Συμβουλευτική Εφήβων, η Συμβουλευτική Ζεύγους επιτυγχάνονται με την πραγματοποίηση συνεδριών ατομικού χαρακτήρα, αλλά και με την πραγματοποίηση  διαλέξεων-ανοιχτών συζητήσεων όταν αυτό είναι δυνατό.

Τέλος στις  βασικές επιδιώξεις του γραφείου εντάσσονται:
– η προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών
– η πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας
– η παροχή άμεσων και κατάλληλων μορφών παρεμβάσεων όταν και όπου αυτές είναι αναγκαίες
– η παροχή δυνατοτήτων στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες να ζουν με αξιοπρέπεια ως ενεργά μέλη της κοινότητας.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο21

ΟΤΑ
Δήμος Αιγάλεω
Σχετική ιστοσελίδα