213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #20: Δ.ΧΑΝΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #20: Δ.ΧΑΝΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ

Η συγκεκριμένη καλή πρακτική αφορά τη διαδικασία προμήθειας αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών για τη διαχείριση επειγόντων περιστατικών και την προστασία της υγείας των πολιτών. Η χρησιμότητα του εξωτερικού απινιδωτή είναι πολύ μεγάλη καθώς μπορεί να αποδειχθεί σωτήριος για κάποιον άνθρωπο στα κρίσιμα λεπτά για τη ζωή του σε περίπτωση ανακοπής.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 20
Απόφαση Διάθεσης Πίστωσης για την Προμήθεια Απινιδωτών
Δημόσια Ανακοίνωση για την Προμήθεια Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών 
Τυπικές τεχνικές προδιαγραφές  Απινιδωτή
Απόφαση Έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών & Απευθείας Ανάθεσης
Ενημερωτικό σημείωμα για απινιδωτές από ΓΓ

ΟΤΑ
Δήμος Χανίων