213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #02: Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #02: Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Ο Δήμος Αμαρουσίου στα πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής αποφάσισε με ψηφοφορία του Δημοτικού Συμβουλίου τη μείωση των Δημοτικών Τελών για τη στήριξη Νοικοκυριών, Επιχειρήσεων & Ειδικότερα των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Δελτίο καλής πρακτικής Νο2
Πρακτικό Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου #82
Πρακτικό Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου #395