213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #19: Δ.ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #19: Δ.ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου τα τελευταία 2 χρόνια έχει συστήσει την πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα δομή των Δημοτικών Λαχανόκηπων.

Σε μια δημοτική έκταση  περίπου 2,5 στρεμμάτων, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Ασυρμάτου κοντά στην ΕΘΕΛ, διαμορφώθηκαν 45 τεμάχια, 30-40τ.μ.περίπου το καθένα και μοιράστηκαν σε δημότες με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.

Στόχος αυτής της δομής είναι να ανακουφίσει νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, και αλλά και να ευαισθητοποιήσει σε θέματα περιβάλλοντος, οικολογίας και σωστής διατροφής.

Η δομή των δημοτικών λαχανόκηπων  αποτέλεσε και αποτελεί διέξοδο σε ανθρώπους που ενισχύουν την οικονομία του νοικοκυριού τους, συμβάλλει στην εξοικείωση νέων ανθρώπων με τη γη και την καλλιέργεια, δίνοντας ακόμη και κίνητρο σε κάποιους από αυτούς να στρέψουν το επαγγελματικό τους ενδιαφέρον προς το συγκεκριμένο τομέα και φυσικά αξιοποιώντας ο Δήμος τη συγκεκριμένη – εγκαταλελειμμένη στο παρελθόν-  δημοτική έκταση, δημιουργεί μία «όαση πρασίνου» στο κέντρο της πόλης.

Στο χώρο που έχει ξεκινήσει η πιλοτική αυτή προσπάθεια, προβλέπεται η ανάπτυξη κατασκευών αναψυχής και ήδη έχουν ξεκινήσει να οργανώνονται  υπαίθριες εκδηλώσεις με επίκεντρο περιβαλλοντικά θέματα, όπως μέρος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολείων.
Ο χώρος είναι κοινόχρηστος και επιτρέπεται η πρόσβαση σε όλους τους πολίτες, τις ώρες και τις ημέρες που η κεντρική είσοδος είναι ανοικτή από τους καλλιεργητές.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο19
Σχετικό βίντεο

ΟΤΑ
Δήμος Αγίου Δημητρίου
Σχετική ιστοσελίδα