213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #18: Δ.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBACT U-NET TOPIC

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #18: Δ.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBACT U-NET TOPIC

Ο Δήμος Χαϊδαρίου συμμετείχε μαζί με άλλες Ευρωπαϊκές  Περιφερειακές πόλεις στο πρόγραμμα URBACT II   NeT – TOPIC, το οποίο είχε σαν στόχο στην ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ πόλεων που δίνει την δυνατότητα συνεργασίας καθώς και στην εξεύρεση βέλτιστων πρακτικών σε μείζονες προκλήσεις.

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν Ευρωπαϊκές Περιφερειακές πόλεις που έχουν ανάγκη μετασχηματισμού με κοινά προβλήματα, όπως βιομηχανική παρακμή, εδαφικό κατακερματισμό από μια Εθνική οδό η μία μεγάλη σιδηροδρομική γραμμή καθώς και  κοινωνική πόλωση. Βρίσκονται κοντά στις μεγάλες πόλεις και έχουν την πρόθεση να μεταμορφώσουν την πόλη τους σε μια Ελκυστική Αστική Περιοχή με έμφαση στην Αειφόρο Ανάπτυξη και παράλληλα να διατηρήσουν και να αναπτύξουν την Πολιτιστική τους ταυτότητα.

Το πρόγραμμα  με την ανταλλαγή γνώσεων προτίθεται να προσφέρει μία καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών και βελτίωση  της κοινωνικής συνοχής  έτσι  ώστε οι νέες πόλεις να έχουν έναν σημαντικό  ρόλο  στις Μητροπολιτικές περιοχές. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι πόλεις είναι η χρήση και η προώθηση νέων εργαλείων και προσεγγίσεων σχετικά με την εδαφική διακυβέρνηση σε σχέση με την περιφέρεια.

Σε αυτό το πρόγραμμα συμμετείχαν εκτός από τον Δήμο Χαϊδαρίου,  δήμοι που βρίσκονται δίπλα σε αστικά κέντρα όπως αυτός της Βαρκελώνης του Μπιλμπάο  του Μάντσεστερ του Παρισιού και άλλων Ευρωπαϊκών πόλεων.  Κοινός στόχος είναι η ανασυγκρότηση αυτών των δήμων στο πλαίσιο της αναγκαιότητας, της αντιμετώπισης κοινών προβλημάτων από την εγγύτητα τους σε μεγάλες Μητροπολιτικές πόλεις, της δημιουργίας  μιας ενοποιημένης πόλης καθώς και της αναβάθμισης και βελτίωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών.

Μέσα από το πρόγραμμα, ωρίμασε σε μεγάλο βαθμό η κεντρική ιδέα με τίτλο: «Haidari for all – Χαϊδάρι για όλους» που τέθηκε αρχικά σαν στόχος από τη Δημοτική Αρχή και βασίστηκε στους εξής άξονες – πεδία εφαρμογής:

1. Πολιτισμός – πολιτιστική κληρονομιά
2. Εκπαίδευση
3. Περιβάλλον
4. Προσβασιμότητα και ίσες ευκαιρίες

Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε Αστική Τοπική Ομάδα Στήριξης, η οποία ωρίμασε και προετοίμασε δράσεις για τα παραπάνω τέσσερα πεδία εφαρμογής, με αντικειμενικό στόχο την μετέπειτα ορθολογικότερη και ευκολότερη υλοποίηση των δράσεων αυτών. Οι δράσεις προετοιμάστηκαν με γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών αλλά και τις ιδιαιτερότητες του δήμου μας σε θέματα όπως το Περιβάλλον, ο Πολιτισμός, η Προσβασιμότητα κ.λπ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο18
Παρουσίαση προγράμματος (στην αγγλική γλώσσα)

ΟΤΑ
Δήμος Χαϊδαρίου
Σχετική ιστοσελίδα