213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #17: Δ.ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #17: Δ.ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ

Αποτελεί μια πρωτοποριακή δράση του Δήμου που απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους της πόλης. Πρόκειται για ένα κοινωνικό δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών μεταξύ των ανθρώπων χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος. Στο δίκτυο αυτό αξία έχει ο ΧΡΟΝΟΣ που διαθέτει το κάθε μέλος ή του διαθέτουν και οι υπηρεσίες που ανταλλάσσονται αξιολογούνται μόνο σε σχέση με το χρόνο.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο17
Ανακοίνωση Δήμου
Σχετικό απόσπασμα από Επιχ/κο Πρόγ/μα Δήμου

ΟΤΑ
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
Σχετική ιστοσελίδα