213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #15: Δ. ΒΟΛΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #15: Δ. ΒΟΛΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Το Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης (Volos Info) αποτελεί το σημείο υποδοχής και παροχής τουριστικής πληροφόρησης για κάθε επισκέπτη, που προσεγγίζει την περιοχή της Μαγνησίας και την πόλη του Βόλου.

Στο Volos Info ο επισκέπτης μπορεί να βρει δωρεάν έντυπα και τουριστικές πληροφορίες για την περιοχή.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο15

ΟΤΑ
Δήμος Βόλου
Συνεργάτες
∆ηµοτική Τουριστική Επιχείρηση Βόλου
Σχετική ιστοσελίδα