213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #14: Δ.ΧΑΝΙΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #14: Δ.ΧΑΝΙΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ

Η συγκεκριμένη καλή πρακτική αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα για το σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση εκπαίδευσης υπαλλήλων Δήμου με στόχο τη διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους με αντικειμενικά κριτήρια και με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 14
Απόφαση Δημάρχου για τον Ορισμό Επιτροπής Εκπαίδευσης
Καθιέρωση συστήματος ανίχνευσης εκπαιδευτικών –επιμορφωτικών αναγκών στη δημόσια διοίκηση 
Βελτιστοποίηση  της Λειτουργίας του Πρωτοκόλλου Δ Χανίων

ΟΤΑ
Δήμος Χανίων
Σχετική ιστοσελίδα