213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #13: Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #13: Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Το συγκεκριμένο γραφείο έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε έναν πολύ σημαντικό τομέα, αυτόν της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας με στόχο τη συμβολή του Δήμου Ηρακλείου στο μείζον ζήτημα της εργασίας.

Το γραφείο που είναι στελεχωμένο από κοινωνικούς επιστήμονες και διοικητικό προσωπικό παρέχει προσωποποιημένες υπηρεσίες σε ανέργους αλλά και επιχειρηματίες.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ:

  • Ενημέρωση για θέσεις απασχόλησης του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.
  • Ενημέρωση για ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης.
  • Εκμάθηση τεχνικών εύρεσης εργασίας σύνταξη βιογραφικού τρόποι διερεύνησης για θέσεις εργασίας συνέντευξη με εργοδότη.
  • Συμβουλευτική για ανάπτυξη επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων.
  • Διασύνδεση με άλλους σχετικούς φορείς.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ:

  • Γενικές κατευθύνσεις για ίδρυση και στήριξη μιας επιχείρησης.
  • Ενημέρωση για ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης.
  • Ενημέρωση για χρηματοδοτικά προγράμματα ενίσχυσης υφισταμένων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων.
  • Διασύνδεση με άλλους σχετικούς φορείς.

Βασικό εργαλείο- καινοτομία του γραφείου είναι η ανάπτυξη και χρήση της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.workfinder.gr που συνδέει αυτόματα την προσφορά με τη ζήτηση εργασίας και ενημερώνει αντίστοιχα τους ενδιαφερόμενους.

Η καταγραφή γίνεται είτε ηλεκτρονικά, είτε με τη συμπλήρωση αίτησης στα γραφεία του Δήμου στην ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο Καλής Πρακτικής Νο13
Δελτίο Τύπου Δήμου
Διαδικτυακό portal εύρεσης εργασίας

ΟΤΑ
Δήμος Ηρακλείου
Συνεργάτες
Ηλεκτρονικές πλατφόρµες αγγελιών και εύρεση εργασίας
Σχετική ιστοσελίδα