213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #11: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ APSON

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #11: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ APSON

Η APSON είναι εταιρεία που ειδικεύεται στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) με εξειδικευμένες (μεταξύ άλλων) δράσεις στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κάποιοι Δήμοι που έχουν συνεργαστεί με την APSON είναι ο Δήμος Διονύσου, ο Δήμος Αχαρνών, ο Δήμος Βριλησσίων, ο Δήμος Πεντέλης, ο Δήμος Πειραιά, ο Δήμος Δράμας, ο Δήμος Αίγινας, κ.ά.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 11
Παράδειγμα σχετικής δράσης

 

ΟΤΑ
Διάφοροι δήμοι
Συνεργάτες
Μ.Κ.Ο, Πανεπιστήµια, Ινστιτούτα