213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #10: ΔΗΜΟΙ – ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #10: ΔΗΜΟΙ – ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας έχει ως αποκλειστικό του σκοπό την Πρόληψη των Νοσημάτων, την Προαγωγή της Υγείας, τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο των πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα την προώθηση ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας. Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της Υγειονομικής Ενημέρωσης, της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Προληπτικής Ιατρικής. Σήμερα αριθμεί 155 Καλλικρατικούς Δήμους – Μέλη από όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Διοικείται από 11μελές Δ.Σ, Πρόεδρος του οποίου είναι ο Γεώργιος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο επιστημονικό του έργο συνεπικουρείται από το Επιστημονικό του Συμβούλιο, Πρόεδρος του οποίου είναι ο Ιωάννης Τούντας, Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μιου Αθηνών και Πρόεδρος του Ε.Ο.Φ. Αποτελεί τη συνένωση 3 Δικτύων: του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. που ιδρύθηκε το 2005, του Εθνικού Δικτύου Δήμων Προαγωγής Υγείας που ιδρύθηκε το 2007 και του Εθνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων που ιδρύθηκε το 1994. Σημαντική αναγνώριση για την πολυετή προσφορά του αποτελεί η πιστοποίησή του, τον Ιούνιο 2010, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ένα Εθνικής Εμβέλειας Δίκτυο Πόλεων που ακολουθεί τα πρόπτυπα του Π.Ο.Υ.

Η έλλειψη θεσμικού πλαισίου σε θέματα Πρόληψης των Νοσημάτων, Προαγωγής της Υγείας και Προσυμπτωματικού Ελέγχου από μέρους της Πολιτείας ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας ενός Δικτύου, όπου εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όλη τη χώρα μαζί με επιστήμονες με μακροχρόνια προσφορά στους τομείς της Πρόληψης των Νοσημάτων, της Προαγωγής της Υγείας και της Δημόσιας Υγείας, συνδιαμορφώνουν τοπικές πολιτικές υγείας και συμμετέχουν σε ανάλογες πρωτοβουλίες και προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό, το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε πανελλαδικό επίπεδο, διοργανώνοντας Επιστημονικές Ημερίδες, Συνέδρια και Εκστρατείες Ενημέρωσης καθώς και προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, περιβαλλοντικά κλπ. Επίσης παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους Δήμους μέλη ως προς την διαμόρφωση των τοπικών πολιτικών υγείας με επίκεντρο την Δημόσια Υγεία καθώς και την υϊοθέτηση των αρχών της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας μέσα από τη δημιουργία των “προφίλ υγείας” των πόλεων.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο10
Απόφαση ΔΣ
Τελικό Καταστατικό

ΟΤΑ
155 Δήμοι
Σχετική ιστοσελίδα