213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #01: Δ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #01: Δ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δ. Ιεράπετρας στηρίζεται στην κοινωνία, άρα σε όλους μας, αλλά στηρίζει τους κοινωνικά ευπαθείς, δηλαδή όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας, άνεργους, μετανάστες κ.ά. και στοχεύει στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης απόρων ατόμων και οικογενειών για εύλογο χρονικό διάστημα, από 3 έως 12 μήνες με δικαίωμα παράτασης, δηλαδή μέχρι τη στιγμή που θα είναι σε θέση να στηρίζονται αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις.

Σύμφωνα με το  άρθρο επτά (7)  του Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιεράπετρας που εγκρίθηκε στις 25 Απριλίου του 2013 με την Νο 126 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι:
– Έλληνες κάτοικοι του Δήμου
– Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου
– Αλλοδαποί, που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα είναι το εισόδημα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες, όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Δελτίο καλής πρακτικής Νο1
Πρακτικός Οδηγός Σύστασης & Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΟΤΑ
Δήμος Ιεράπετρας
Συνεργάτες
Super Market Carrefour και Άλλες Τοπικές Επιχειρήσεις
Σχετική ιστοσελίδα