213-2025841

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

best-intl-practices

Στη σελίδα αυτή θα αναρτηθούν επιλεγμένες βέλτιστες διεθνείς πρακτικές σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα, ενώ πολύ σύντομα θα αναρτηθεί εμπλουτισμένο σχετικό περιεχόμενο.

  • “Τοπικό φαγητό: Οδηγός για δήμους”: Ο Σύνδεσμος Δήμων του Οντάριο και το Δημοτικό Δίκτυο Γνώσης του Οντάριο σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων, την Ένωση Αγροτικών Δήμων Οντάριο, του Sustain Ontario και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής δημιούργησαν αυτόν τον οδηγό για δήμους σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στο τοπικό φαγητό (έκδοση 2013). [οδηγός]
  • “Το Capannori της Ιταλίας: Ο πρωταθλητής των μηδενικών αποβλήτων”: Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η μικρή πόλη Capannori της Ιταλίας, όπου ένα μικρό αλλά αποφασισμένο κίνημα για να σταματήσει η κατασκευή ενός αποτεφρωτή οδήγησε σε μια μετακίνηση μηδενικών αποβλήτων σε όλη την Ιταλία. Η περιοχή έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δημοτικής ανακύκλωσης στην Ευρώπη και αποτελεί παράδειγμα ισχυρών πολιτικών αποφάσεων και συμμετοχής της κοινότητας με πρωτοποριακά αποτελέσματα. [σχετική ιστοσελίδα, παρουσίαση]