213-2025841

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ”

Xristakis_mixalis4

Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης

Πολιτικός Επιστήμων, Διεθνολόγος

Γενικός Γραμματέας Δήμου Νέας Σμύρνης

Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης “Κλεισθένης”

19 Μαϊου 2017

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΩΝ για Δημιουργικότητα και Καινοτομία

Αξιότιμοι και Αγαπητοί Φίλοι,

Τον Ιούνιο του 2011 ιδρύθηκε η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» με σκοπό να καλύψει την ανάγκη για διαρκή επικοινωνία, για δικτύωση και για παροχή τεχνογνωσίας προς τους Δημάρχους και τους Γενικούς Γραμματείς, όπως και για συνεργασία με τους τεχνοκράτες και τους υπηρεσιακούς παράγοντες των Δήμων.

Οι αιρετές αρχές και οι υπηρεσιακοί παράγοντες των δήμων βρέθηκαν μετά τον Καλλικράτη αντιμέτωποι με ένα καταιγισμό νομοθετικών αλλαγών. Η πολυνομία και τα οικονομικά μέτρα διαμόρφωσαν την ανάγκη για επιστράτευση κάθε δημιουργικής σκέψης και καινοτομίας, όπως και για προγραμματισμό με στόχο την αποτελεσματικότητα στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Η αναζήτηση λύσεων οδήγησε ένα μεγάλο αριθμό δημοτικών αρχών και στελεχών να απευθυνθεί στον ‘Κλεισθένη’, την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από το 2011 και μετά, η συνεργασία του ‘Κλεισθένη’ με τους 325 Δημάρχους της χώρας και τους τότε 62 και στη συνέχεια 106 Γενικούς Γραμματείς Δήμων επικεντρώθηκε στην παροχή πληροφορίας, στην έγκαιρη ενημέρωση, στη διάχυση τεχνογνωσίας και στην επίλυση προβλημάτων υπηρεσιακού και διαδικαστικού χαρακτήρα.

Οι συγκυρίες όμως απαιτούσαν την αναζήτηση και επιλογή των καλύτερων λύσεων, που είχαν προταθεί, εφαρμοστεί και κομίσει μετρήσιμο αποτέλεσμα σε δήμους. Με αξιοποίηση διακριτών κριτηρίων, ο Κλεισθένης επιδίωξε να αναδείξει τις βέλτιστες προτεινόμενες λύσεις που εφαρμόστηκαν και είχαν λάβει τη διάσταση της καλής πρακτικής.

Αυτή η καλή πρακτική ήταν αποτέλεσμα πολιτικής πρωτοβουλίας από δημοτική αρχή που επιδίωκε να δώσει λύση σε υφιστάμενο πρόβλημα. Οι Καλές Πρακτικές των Δήμων που αναδεικνύονται από τον ‘Κλεισθένη’ προορίζονται για τους Δήμους, για την καλύτερη οργάνωσή τους, για την άμεση εφαρμογή τους μετά από ανάλογη προσαρμογή, για να φέρουν άμεσο αποτέλεσμα σε δεδομένη τοπική ανάγκη. Είναι καλές πρακτικές γιατί εισάγουν καινοτομία, κομίζουν αποτέλεσμα, είναι βιώσιμες με διάρκεια, ‘αντιγράφονται’, μεταφέρονται και αξιοποιούνται εύκολα.

Στην ιστοσελίδα αυτή εντάσσονται οι εκατό (100) πρώτες Καλές Πρακτικές Δήμων, που επιλέχθηκαν, αξιολογήθηκαν, αναδείχθηκαν και κοινοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2012 μέχρι το Νοέμβριο του 2015. Τα στοιχεία για τις πρώτες 100 Καλές Πρακτικές περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, που θα αποτελέσει και το πρώτο εγχείρημα αποτύπωσης σε ψηφιακή μορφή διαρκούς χρήσης από τους ενδιαφερόμενους.

Να σημειωθεί ότι η ιστοσελίδα θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται με νεότερα στοιχεία για τις υφιστάμενες καλές πρακτικές, όπως και με νεότερες καλές πρακτικές.

Κύριος στόχος της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’ είναι η ιστοσελίδα αυτή να αξιοποιηθεί ως επιχειρησιακό εργαλείο από αιρετά στελέχη, τεχνοκράτες και υπηρεσιακούς παράγοντες των Δήμων.