213-2025841

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας αποτελεί μια πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της για συνεχή μεταφοράς τεχνογνωσίας και εμπειριών στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το “Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Καλών Πρακτικών” (otapractices.gr) αποτελεί το ψηφιακό περιβάλλον εισαγωγής και διαχείρισης των Καλών Πρακτικών που έχει συλλέξει και αναδείξει ο “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”.

H 1η έκδοση της υπηρεσίας παρουσιάστηκε στο συνέδριο POLIS2013 στη HELEXPO (Θεσσαλονίκη) στις 23/11/2013. Η τρέχουσα 2η έκδοση βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία από τις 18/5/2017.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της τρέχουσας (2ης) έκδοσης είναι:

  • Εκατό (100) Καλές Πρακτικές με όλα τα συνοδευτικά τους αρχεία
  • Πολλαπλές δυνατότητες αναζήτησης Καλών Πρακτικών: με λέξεις-κλειδιά, με αλφαβητική σειρά ονόματος ΟΤΑ, με σχετική κατηγορία υπαγωγής τους
  • Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής Καλής Πρακτικής
  • Περιβάλλον (λογαριασμός) διαχείρισης υποβληθέντων και αναρτηθέντων Καλών Πρακτικών από εγγεγραμμένους χρήστες

Η ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε με χρήση του λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (Open Source) της WordPress, ενώ ο σχεδιασμός και η υλοποίηση είναι responsive (αυτόματη προσαρμογή εμφάνισης σε όλες τις συσκευές: desktop, laptop, tablet, smartphone).

O σχεδιασμός, ανάπτυξη, φιλοξενία και υποστήριξη της υπηρεσίας παρέχεται από το στρατηγικό συνεργάτη της Ένωσης την εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικών λύσεων Core Solutions.

Η διαχείριση του περιεχομένου γίνεται από στελέχη του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ σε συνεργασία με την Core Solutions.